เที่ยวKOZIAR’s Christmas village อเมริกา

เที่ยวKoziar’s Christmas Village

KOZIAR’s Christmas village ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของคนในอเมนิกาและทั่วโลกบ้างคนก็ลงทุนมาดูไฟที่นี้โดยเฉพาะโดย KOZIAR’s Christmas village จะเปิดให้ชมแค่ปีละ 2 เดือนเท่านั้น มันจึงเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมานี้นั้นมากมายแถวอากาศหนาวๆเดินดูไฟสวยถ่ายรูปไฟสวยๆ แต่ก็ต้องทำใจ ลานจอดรถมีค่อนข้างมาก แต่ก็จำกัดรถเข้าออก เลยไปติดยาวอยู่ข้างนอกเสียมาก

-->