วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ครองแชมป์แกะสลักหิมะน้ำแข็งสมัยที่ 10

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ครองแชมป์แกะสลักหิมะน้ำแข็งสมัยที่ 10

โดยในปี 2019 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้ครองแชมป์ได้เป็นสมัยที่ 10 นักศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน 3 ทีม ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เข้าร่วมการแข่งขันจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 5 ประเทศ 2 เขตปกครองพิเศษ รวมจำนวน 55 ทีม  ประกอบด้วย 1.ไทย 2. รัสเซีย 3.เดนมาร์ก 4 อังกฤษ 5 จีน 6. ฮ่องกง และ 7. ไต้หวัน 

ทีมวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้รับรางวัล Top grade Awards ซึ่งเป็นรางวัลคะแนนรวมสูงสุดของการแข่งขันในครั้งนี้ และได้รับรางวัลสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ (Best Creative award) ของการแข่งขัน จากผลงาน “Rescue Mission Rivets Thamluang caves in Chiangrai Thailand.” จากการพบรอยนิ้วมือคนเกาะตามถ้ำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหวัง และสร้างพลังใจให้กับทุกคน โดยนักประดาน้ำชาวอังกฤษ 2 คนได้ค้นพบและช่วยเหลือทีม 13 หมูป่าอะคาเดมี 

โดยครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายเกริกไกร นนทลักษณ์ และ นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ ผู้เข้าแข่งขัน 4 คน ได้แก่ น.ส.พรรณนิภา นามวิชัย ปวส.1 แผนกวิชาการโรงแรม นายชโยทิต สุขสวัสดิ์ ปวช.2 นายธวัชชัย สนธิพิณนักศึกษา ปวช.3 น.ส.น้ำฝน จันทร์จรูญ ปวช.3 จากแผนกวิชาการโรงแรม 

-->