รู้ไหม หิมะ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

รู้ไหม หิมะ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

หิมะ สำหรับเด็กๆที่ไม่ได้เกิดมาในประเทศที่ไม่มีหิมะตกในฤดูหนาวนั้นก็คงตื่นเต้นเป็นธรรมดา และอยากรู้ไหมว่าหิมะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร หิมะ เป็นรูปหนึ่งของการตกลงมาของน้ำจากบรรยากาศ อยู่ในรูปของผลึกน้ำแข็งจำนวนมากเรียก เกล็ดหิมะ จับตัวรวมกันเป็นก้อน ดังนั้นหิมะจึงมีเนื้อที่หยาบเป็นเกล็ด

และมีโครงสร้างที่กลวงจึงมีความนุ่มเมื่อสัมผัส หิมะนั้นเกิดจากละอองน้ำเกิดการเกาะรวมตัวกันในชั้นบรรยากาศที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C (32 °F) ทำให้เกิดการแข็งตัวเป็นผลึกน้ำแข็ง และตกลงมา นอกจากนี้หิมะยังสามารถผลิตได้จากเครื่องสร้างหิมะเทียม

-->