รวมเรื่องราวทั่ง 5 ของพระเยซู

โดยเรื่องราวนั้นถูกเขียนในหนังสือ มีเนื้อหาที่ชัดเจนในตัวเอง ระหว่างที่เรียนให้จดบันทึกว่า เรื่องราวแต่ละเรื่องได้แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจและพระลักษณะของพระเยซูในด้านใดบ้าง ตลอดการเรียนรู้ทั้งห้าเรื่องราวนี้ คุณจะซาบซึ้งในความเมตตาและความห่วงใยของพระเยซู เห็นถึงสิ่งที่ไม่มีใครจะทำได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้น และแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงมีฤทธิ์เหนือธรรมชาติ เหนือความเจ็บป่วย เหนือความพิการ เหนือวิญญาณชั่ว และ เหนือความตาย

• เรื่องราวที่ 1 (พระเยซูทรงเลี้ยงอาหารประชาชน) เกิดขึ้นที่เมืองเบธไซดา บริเวณทางขวาบน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ตรงหัวมุมของทะเลสาบกาลิลี

• เรื่องราวที่ 2 (พระเยซูทรงเดินบนน้ำ) เกิดขึ้นหลังจากที่มีพายุใหญ่มาปกคลุมอยู่เหนือทะเลสาบกาลิลี

• เรื่องราวที่ 3 (ชายที่มองเห็นได้) เกิดขึ้นทางตอนใต้ ในกรุงเยรูซาเล็ม ใกล้กับสระน้ำสิโลอัมที่มีชื่อเสียง

• เรื่องราวที่ 4 (ชายที่กลับสู่สภาพดี) เกิดขึ้นบนชายฝั่งของทะเลสาบกาลิลี คราวนี้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองเก-ราซา หรือ แคว้นกาดารา

• เรื่องราวที่ 5 (ลาซารัสฟื้นจากตาย!) เกิดขึ้นในเมืองเบธานี ใกล้กับกรุงเยรูซาเล็ม

-->