ความศรัทธาในงานเทศกาลคริสต์มาส

ความศรัทธาในงานเทศกาลคริสต์มาส

เนื่องจากเทศกาลวันคริสต์มาสมีรากฐานมาจากชาวคริสเตียน ทำให้หลาย ๆ ธรรมเนียมปฏิบัติยุคใหม่ยังคงมีเกี่ยวข้องกับศาสนา ประเพณี และความเชื่อดั้งเดิมอยู่ ดังนั้นในส่วนนี้เราจะมาคุยกันถึงประเพณีนิยมที่ยังถือปฏิบัติกันอยู่ในครอบครัวที่เคร่งศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวชาวคริสเตียน

โบสถ์ ในเทศกาลคริสต์มาสครอบครัวที่เคร่งศาสนาส่วนใหญ่จะไปโบสถ์เพื่อประกอบพิธีกรรมร่วมกัน
การประสูติ The Nativity หมายถึงการประสูติซึ่งเราใช้เรียกการประสูติของพระเยซู โดยส่วนใหญ่แล้วทั้งพิธีกรรมในโบสถ์และพิธีมิสซา
พวงมาลัยแห่งการจุติ Advent wreath (พวงมาลัยแห่งการจุติ) เป็นพวงมาลัยขนาดเล็กที่ประดับด้วยเทียนห้าเล่ม โดยสี่เล่มจะปักไปตามเส้นรอบวงและอีกหนึ่งเล่มจะปักไว้ตรงกลางวงของพวงมาลัย
เพลงคริสต์มาส เพลงที่ร้องในโบสถ์จะเรียกว่า “เพลงสวด” (hymns) และเพลงสวดสำหรับคริสต์มาสก็จะมีอยู่มากมายหลายเพลง

-->