คริสต์มาสกับคนไทย

โดยปกติแล้วคนไทยเป็นกลุ่มชนที่รักความสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมและประเพณี มักจะมีเรื่องราวแห่งความสุขสนาน ความชื่นชมยินดีแทรกอยู่ในตัวเอง เมื่อมีวัฒนธรรมของคนชาติอื่นๆเข้ามา ยิ่งเป็นวัฒนธรรมที่ชื่นชมยินดี สนุกสนานด้วยแล้ว จึงเป็นเรื่องง่ายที่คนไทยเองจะรับวัฒนธรรมเหล่านั้นเข้ามาปรับเป็นของตน ทำให้คุ้นเคยได้เร็ว หรือไม่รู้สึกอึดอัดเมื่อร่วมเฉลิมฉลองไปกับวัฒนธรรมนั้นๆ สำหรับเทศกาลคริสมาสก็เช่นเดียวกัน เป็นเทศกาลที่สนุกสนานเต็มไปด้วยความรื่นเริง

มีเสียงเพลง ของขวัญ เป็นเสมือนเทศกาลแห่งความสุขก็ว่าได้ ดังนั้นเป็นเรื่องไม่ยากเลยที่คนไทยจะปรับตัวเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสและนำเทศกาลคริสต์มาสเข้ามาสู่สังคมไทยได้อย่างง่ายดาย ไม่น่าแปลกใจที่ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยจะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสตามแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งอาจจะไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงก็เป็นได้ แท้ที่จริงแล้วความหมายของวันคริสต์มาสไม่ได้เฉลิมฉลองเพียงเพราะว่าเป็นเทศกาลที่มีความสนุกสนาน หรือเพื่อความรื่นเริงเพียงเท่านั้น ซึ่งทุกสิ่งล้วนมีสาเหตุ เช่นเดียวกันความสนุกสนานและความรื่นเริงในเทศกาลคริสต์มาส ก็มีสาเหตุมีนัยยะสำคัญแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ด้วยเช่นกัน

แต่ทว่าคนไทยส่วนมากไม่ได้เข้าใจถึงความหมายนั้น อาจจะมีแค่คริสตชนไทยหรือคนไทยที่เป็นคริสเตียนเท่านั้นที่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของ เหตุที่แท้จริงแห่งการเฉลิมฉลองนั้น เพราะพระเจ้าคือพระเยซู คริสต์ได้ลงมาบังเกิดในโลกใบนี้ เพื่อจะช่วยให้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นด้วยความรักนั้น จะได้รอดพ้นจากบาป เวรกรรม ที่นำไปสู่การตกนรกด้วยการตายบนกางเขนและได้ฟื้นจากความตายของพระเยซู เพื่อมนุษย์จะได้รู้จักกับพระเจ้าที่แท้จริง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุกสรรพสิ่งรวมถึงมนุษยชาติด้วย โดยมีพระเยซูคริสต์ที่เป็นเสมือนกุญแจสำคัญที่สุดในการที่จะไขไปสู่ความยิ่งใหญ่ การยกโทษบาปและความรักของพระเจ้าได้ นี่เป็นเหตุแห่งการเฉลิมฉลองนั่นเอง ถ้าเราเข้าใจและรู้ความหมายที่แท้จริงเกี่ยวกับวันคริสต์มาสแล้ว อยากให้เราได้ร่วมฉลอง ได้ร่วมสนุกสนานอย่างมีความหมาย ให้เราเชื่อและรับความรักของพระเจ้าผ่านเทศกาลแห่งความสุขนี้ เพื่อชีวิตทั้งหมดของเราจะมีความหมายอย่างที่พระเจ้าทรงมีให้กับเรา

-->